IC Control

IC Control – Industriell Automation

IC Control AB är specialiserat inom industriell process- och kvalitetskontroll.
Vi har stor kunskap inom utveckling av elektroniska produkter så väl som skräddarsydd mjukvara för att alltid kunna tillgodose våra kunders behov.
Vi levererar även kompletta lösningar för tidtagningssystem och infomationstavlor.

Bland våra produkter finns ultraljudsmätare för industriella tillämpningar inom täthetskontroll, läckagesökning, förebyggande underhåll och automatisk kvalitetskontroll.

IC Control – Media & Sport

IC Control Media & Sport med återförsäljare är marknadsledande i Norden inom sportteknologi, stora arenor som mindre idrottshallar har valt våra lösningar och produkter. Valet av IC Control Media & Sport som leverantör grundas på:

  • Kvalitativ teknologi som klarar både lokala som internationella krav.
  • Smarta och enkla lösningar som är anpassade till kraven som ställs av sporthallansvariga likväl som de aktiva i den lokala föreningen.
  • Avancerad funktionalitet vilket ger utrymme för kreativ kommunikation under tävlingsarrangemang och vardaglig användning vilket ger stora möjligheter till nya upplevelser för alla människor som besöker arenan eller sporthallen.