IC Control Industri Automation

IC Control AB är specialiserat inom industriell -process och kvalitets kontroll.
Vi har stor kunskap inom utveckling av elektroniska produkter så väl som skräddarsydd mjukvara för att alltid kunna tillgodose våra kunders behov.
Vi levererar även kompletta lösningar för tidtagningssystem och infomationstavlor.

Bland våra produkter finns ultraljudsmätare för industriella tillämpningar inom täthetskontroll, läckage sökning, förrebyggande underhåll och automatisk kvalitets kontroll.

Mätinstrument från SDT kan användas inom många områden inom industrin. Ultraljudsmätaren
SDT 170 är hjärtat i systemet och kan med hjälp av ett stort utbud av sensorer användas och byggas ut efter ert behov.

SDT erbjuder:
- Kompletta övervakningssystem för ert underhållsarbete genom både ultraljud- och icke ultraljudssensorer.
- Ett system som passar din budget idag och växer med dina behov imorgon.
- Ett mätinstrument som ger dig den senaste teknologin både nu och i framtiden.

SDT 170

Förebyggande underhåll
För att förebyggande underhåll skall vara användbart är det viktigt att insamlade data är exakta och meningsfulla. SDT 170 erbjuder exakthet och repeterbarhet. Den kan användas för att upptäcka slitage i kullager, växeldrev, fjädrar, borstar i elmotorer och kugghjul.

Täthets och läckagekontroll
Läckage betyder förluster, ledningar med vätskor kan betyda förlust av en produkt, värme eller gasledningar kan innebära förlust av energi. Alla läckage leder till ökade kostnader. Läckage producerar ultraljud som enkelt mäts med hjälp av SDT 170, ultraljudets högfrekventa egenskaper gör ljudet riktat, vilket innebär att det är lätt att upptäcka även i en miljö med högt bakgrundsljud.

Automatisk kvalitets kontroll
SDT har utvelat automatiska system för att i produktion kontrollera täthet av: aerosolburkar, strålkastare, växellådor, filter, ventiler, m.m.

Handenheten SDT170 finns i flera olika versioner.
Produktöversikt för tillbehör till SDT170 finns här.